การเลือกตั้ง

14 ธ.ค.

การเลือกตั้งคืออะไร  ??

                                           การเลือกตั้ง คือ การที่ราษฎรใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพื่อทำหน้าที่แทนตนในการปกครองแต่ละระดับของประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด เป็นต้น
การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยนั้นต้องเป็นการเลือกตั้งโดยเสรี กล่าวคือ ต้องเปิดกว้างให้อิสระในการตัดสินใจทั้งในแง่ของผู้สมัครและผู้ออกเสียง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรมไม่มีการชี้นำหรือบังคับให้เลือก

                                           หรืออีกความหมาย
การเลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของชนชาวไทย ที่จะคัดสรรตัวแทนไปทำหน้าที่ออกกฎหมาย ไปเลือกหรือถอดถอนผู้บริหารประเทศแทนประชาชน การเลือกตั้ง คือ การคัดเลือกนักการเมืองที่มีความสามารถ รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์และสุจริต เข้าสู่ระบบการเมือง และสกัดกั้นคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ การเลือกตั้งจึงต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตและการซื้อเสียงด้วย

 
** >> การเลือกตั้ง เราต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่ 8.00-15.00 น. นะคะ

**>> อย่านอนหลับทับสิทธิ์กันนะคะ ถ้ามีสิทธิ์ได้เลือกตั้งแล้วก็ต้องไปใช้สิทธิ์นั้นด้วย

**>> การเลือกตั้งมีความสำคัญกับประเทศไทยเรามาก  เพราะสามารถเลือกได้ว่าใครที่เหมาะสมที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองได้

**>> เพราะเรามีสิทธิ์เลือกคนดี  คนที่เหมาะสมได้

~~เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันนะคะ  อย่า!! นอนหลับทับสิทธิ์กันเลย~~

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: